Ynni i'r dyfodol.

More power for more homes.

Dolenni ychwanegol

Mae nifer o gyrff a sefydliadau’n chwarae rhan bwysig yn y diwydiant niwclear ehangach ac yng nghyswllt y broses GDA.

Er gwybodaeth ar reoleiddio’r diwydiant niwclear yn y DU

Asiantaeth yr Amgylchedd – asiantaeth Llywodraeth y DU a’r rheoleiddiwr amgylcheddol yn Lloegr. Cyfrifol am asesu a chyhoeddi Datganiad o Dderbynioldeb y Dyluniad (SoDA).
www.gov.uk/government/organisations/environment-agency

Y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear – rheoleiddiwr Niwclear y DU. Cyfrifol am gyhoeddi Cadarnhad o Dderbyn Dyluniad (DAC).
www.onr.org.uk

Cyfoeth Naturiol Cymru – y rheoleiddiwr amgylcheddol i Gymru.
www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cwmnïau sydd â rhan mewn datblygu ABWR yn y DU

Horizon Nuclear Power – y datblygwr sy’n bwriadu gweithredu adweithyddion ABWR ar ddau safle yn y DU.
www.horizonnuclearpower.com/hafan

Hitachi, Ltd – perchennog Horizon a phrif gyfranddaliwr Hitachi-GE.
www.hitachi.co.uk

General Electric Company (GE) Ltd – is-gyfranddaliwr yn HitachiGE.
www.ge.com/UK/

Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd, - Parti sy’n Gwneud Cais am GDA.
www.hgne.co.jp/en/index.html

Llywodraeth y DU

Llywodraeth y DU Yr Adran ar gyfer Busnes, Ynni a’r Strategaeth Ddiwydiannol
www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energy-and-industrial-strategy

Ffynonellau gwybodaeth am y diwydiant niwclear ac ynni niwclear

Y Gymdeithas Ynni Niwclear – corff masnachu diwydiant niwclear sifil y DU.
www.niauk.org

Cymdeithas Niwclear y Byd – y corff masnachu ar gyfer y diwydiant niwclear ledled byd.
www.world-nuclear.org

Bwydlen