Ynni i'r dyfodol.

More power for more homes.

Ynghylch Hitachi-GE

Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd. – neu Hitachi-GE –yw’r cwmni sydd wedi dod ag ABWR y DU i’r DU. Rydym yn fenter ar y cyd rhwng dau o brif gwmnïau'r byd, Hitachi, Ltd. a General Electric Company (GE).

Ers cyflwyno technoleg BWR i Japan gan GE yn y 1960au, mae Hitachi wedi cymryd rhan yn nylunio, datblygu, adeiladu a cynnal a chadw gorsafoedd pŵer niwclear o fewn Japan.

Cawsom ein ffurfio ym mis Gorffennaf 2007 ac mae’r berchnogaeth fel a ganlyn - 80.01% gan Hitachi ac 19.99% gan GE. Mae gan y ddau gwmni hanes hir o brofiad yn y diwydiant niwclear. Rydym wedi bod â rhan yn y gwaith o adeiladu 4 ABWR ac yng nghais trwyddedu 2 orsaf pŵer niwclear.

Bwydlen