Ynni i'r dyfodol.

Ynni glân, diogel

Adeilad Adweithydd ABWR y DU

Mae’r darlun isod yn dangos tu mewn adeilad adweithydd ABWR y DU, gan egluro rhai elfennau allweddol.

Adeilad yr Adweithydd gyda labeli 1 i 11 yn cyfateb i'r rhestr isod. Prif pibellau ager Peiriant trin mecanwaith rheoli gyriant rhodenni System Gyrru Rhodenni Rheoli Symudiad Manwl Pwmp Mewnol yr Adweithydd Rhoden Reoli Gwneuthuriad y Tanwydd Gwahanydd Stêm Dryer stêm Cynhwysydd Gwasgedd Adweithydd Cynhwysydd Concrid Cyfnerthedig
 1. Cynhwysydd Concrid Cyfnerthedig

  1. Cynhwysydd Concrid Cyfnerthedig

 2. Cynhwysydd Gwasgedd Adweithydd
 3. Sychwr stêm
 4. Gwahanydd Stêm

  4. Gwahanydd Stêm

  Gwahanydd Stêm

 5. Gwneuthuriad y Tanwydd

  5. Gwneuthuriad y Tanwydd

  Gwneuthuriad y Tanwydd

 6. Rhoden Reoli

  6. Rhoden Reoli

  Rhoden Reolis

 7. Pwmp Mewnol yr Adweithydd
 8. System Gyrru Rhodenni Rheoli Symudiad Manwl

  8. System Gyrru Rhodenni Rheoli Symudiad Manwl

 9. Peiriant trin mecanwaith rheoli gyriant rhodenni

  9. Peiriant trin mecanwaith rheoli gyriant rhodenni

  Rhoden Reoli Drive mechanism

 10. Prif Bibellau Stêm

I weld mwy o fanylion am cliciwch y dolenni gwyrdd tywyll yn y rhestr neu'r rhif cyfatebol yn y darlun o'r adeiladau uchod.

Am fanylion manylach ewch i dudalen Cynhwysydd Gwasgedd Adweithydd.

Bwydlen