Ynni i'r dyfodol.

Ynni glân, diogel

Pwmp Mewnol Adweithydd (RIP) ABWR y DU

Mae pob Pwmp Mewnol Adweithydd (RIP) wedi’u gosod yn uniongyrchol ar yr RPV ac yn cyflenwi oerydd (dŵr) i graidd yr adweithydd. Gall allbwn pŵer yr orsaf gael ei reoli drwy newid cyflymder cylchdroi’r RIP. Mae’r dyluniad hwn yn cael gwared â’r angen am bibellau cylchredeg allanol ac o’r herwydd yn rhoi gostyngiad hyd yn oed yn fwy o ran y potensial i weithwyr gael eu niweidio gan ymbelydredd.  Mae hyn yn bell o fewn terfynau’r DU – ac yn llawer is na'r cysylltiad a geir ag ymbelydredd cefndirol naturiol o ddydd i ddydd. Mae hyn yn wahaniaeth mawr o ran dyluniad rhwng ABWR y DU a dyluniadau blaenorol y BWR.

Diagram o Bwmp Mewnol yr Adweithydd gyda labeli 1 i 15 yn cyfateb i'r rhestr isod Gorchudd Motor Stator Rotor Motor Gwlyb Trwyn Piben Tryledwr Wedi gwisgo (Wearing) Gorchudd Ategol Disgen Gwthio Beryn Rheiddiol ar Oleddf Ffenestr Archwilio Bwlch Trwyn Piben Weldio Cynhwysydd Gwasgedd yr Adweithydd Troellwr a Siafft
 1. Troellwr a Siafft

  1. Troellwr a Siafft

  Troellwr a Siafft

 2. Cynhwysydd Gwasgedd yr Adweithydd
 3. Weldio
 4. Bwlch Trwyn Piben
 5. Ffenestr Archwilio
 6. Beryn Rheiddiol ar Oleddf

  6. Beryn Rheiddiol ar Oleddf

  Beryn Rheiddiol ar Oleddf

 7. Disgen Gwthio

  7. & 8. Disgen Gwthio & Gorchudd Ategol

  Disgen Gwthio & Gorchudd Ategol

 8. Gorchudd Ategol
 9. Wedi gwisgo (Wearing)
 10. Tryledwr

  10. Tryledwr

  Tryledwr

 11. Trwyn Piben
 12. Rotor

  12. Rotor

  Rotor

 13. Stator

  13. Stator

  Stator

 14. Motor Gwlyb
 15. Gorchudd Motor

  15. Gorchudd Motor

  Gorchudd Motor

Bwydlen