Ynni i'r dyfodol.

Ynni glân, diogel

ABWR y DU yn ei gyfanrwydd

Mae’n bwysig cofio bod llawer o’r dechnoleg mewn gorsaf pŵer niwclear yn debyg i’r hyn a welir ar safle unrhyw orsaf pŵer glo neu nwy, a’i fod y tu allan i adeilad y prif adweithydd. Mae’r map isod yn dangos cynllun gorsaf ac yn tynnu sylw at rai agweddau ar ABWR y DU sydd y tu allan i graidd yr adweithydd.

Bydd cynlluniau penodol ar gyfer safleoedd fel Wylfa Newydd yn cael eu datblygu gan weithredwyr yn y dyfodol yn ystod caniatadau penodol i'r safle - ac yn cael eu hasesu ymhellach gan reoleiddwyr y DU.

Darlun o gynllun y safle gyda thyrbinau ac adeilad yr adweithydd ar y pwynt isaf, gweinyddiaeth ar y pwynt canol ac adeiladau wrth gefn ar yr uchaf Adeilad Tyrbinau Adeilad Gwastraff Ymbelydrol Adeilad yr Adweithydd Adeilad Gwasanaeth Swyddfa Weinyddol Adeiladau Wrth Gefn Safle Cerbydau Adeilad Gweithredu mewn Argyfwng
 1. Adeilad Gweithredu mewn Argyfwng

  1. Adeilad Gweithredu mewn Argyfwng

  Adeilad Gweithredu mewn Argyfwng
 2. Safle Cerbydau

  2. Safle Cerbydau

 3. Adeiladau Wrth Gefn

  3. Adeiladau Wrth Gefn

  Adeiladau Wrth Gefn diagram
 4. Swyddfa Weinyddol
 5. Adeilad Gwasanaeth

  5. Adeilad Gwasanaeth

  Adeilad Gwasanaeth
 6. Adeilad yr Adweithydd

  6. Adeilad yr Adweithydd

  The Adeilad yr Adweithydd

  Mae gan adweithyddion niwclear o wahanol ddyluniadau gydrannau a strwythurau gwahanol. Mae'r llun uchod yn dangos y tu mewn i adeilad adweithydd ABWR.
  • Am fwy o wybodaeth ewch i dudalen Adeilad yr Adweithydd.

 7. Adeilad Gwastraff Ymbelydrol

  7. Adeilad Gwastraff Ymbelydrol

  Adeilad Gwastraff Ymbelydrol
 8. Adeilad Tyrbinau

  8. Adeilad Tyrbinau

  Hitachi Steam Turbines Tyrbinau Stêm Hitachi

  Tyrbin ABWR 50Hz TC6F-52

  Mae Tyrbinau Stêm Hitachi ar flaen y gad o ran darparu technoleg tyrbinau modern, hynod effeithlon i fusnesau cynhyrchu trydan y byd. Mae Tyrbinau Stêm Hitachi yn cynnwys llawer o nodweddion uwch megis llafnau hir perfformiad uchel, technolegau lleihau colledion ac yn cynnig y technolegau tyrbin diweddaraf o ran cynhyrchu pŵer confensiynol, megis yr Amodau 'Ultra Super Critical Steam' (Pwysedd stêm o 25MPa a thymheredd Stêm ar 600°C/620°C)

I weld mwy o fanylion am adeilad cliciwch y dolenni gwyrdd tywyll yn y rhestr neu'r rhif cyfatebol yn y darlun o'r adeiladau uchod.

Am fanylion manylach ar yr adweithydd ewch i dudalen adeilad yr adweithydd.

Bwydlen